Oorsig

DIE MAATSKAPPY

Radio Pretoria is in 1993 as ‘n Artikel 21 Maatskappy gestig met die doel om in diens van sy teikengehoor te staan. Radio Pretoria is dus nie ingestel op winsbejag nie, maar is ‘n gemeenskapsradio wat gelisensieer is om die Boere-Afrikaner gemeenskap te bedien. Persone wat belangstel om lede van die Maatskappy te word kan op die voorgeskrewe vorm aansoek doen.

TAAL

Radio Pretoria se eerste goedgekeurde aansoek om ‘n uitsaailisensie het bepaal dat die Radio slegs in Afrikaans mag uitsaai. Sedertdien is die Radio alombekend as ‘n kampvegter vir die handhawing en uitbouing van die Afrikaanse taal. Slegs Standaard-Afrikaans word in die bedryf gebruik.

 DIENSLEWERING

WOORD EN KLANK WINKEL:

Radio Pretoria lewer verskillende dienste aan sy teikengehoor. In sy “Woord en Klank” winkel is daar talle laserplate van verskillende kunstenaars beskikbaar teen bekostigbare pryse, terwyl ‘n wye reeks boeke van verskillende skrywers en onderwerpe ook beskikbaar is. Dit kan telefonies of per e-pos bestel word.

STUDIELENINGS:

Radio Pretoria stel ook studielenings beskikbaar aan sy luistergehoor, veral aan minder gegoede mense uit die teikengehoor, in diè mate wat die Studiefonds dit toelaat.

NAVORSING:

Radio Pretoria se uitsendings is gerig om aan die behoeftes van sy teikengehoor te voldoen en Radio Pretoria doen daarom deurlopend navorsing in hierdie verband. Dit maak die Radio besonder gewild aangesien daar deurlopende kontak is met luisteraars nie net om professioneel op te tree nie, maar ook om ‘n verskeidenheid programme aan te bied wat in verskillende ouderdomsgroepe, geslag en selfs die gestremdes se behoeftes aanspreek.

OPLEIDING:

Daarbenewens bied Radio Pretoria professionele opleiding aan medewerkers wat behulpsaam is op verskillende terreine. Hierdie opleiding is nie net verrykend nie, maar maak die Radio uniek in sy verskeidenheid van programme en aanbieders.

PROGRAMME

Radio Pretoria se dagskedules word van tyd tot tyd hersien en opgradeer nadat programkonferensies gehou is waarby die gemeenskap betrek word. ‘n Volledige programrooster is elders op die webtuiste beskikbaar. Programme word sodanig saamgestel dat dit nuuswaardighede bevat en aktueel is. Opvoedkundige programme asook ligte vermaak en teikengehoor-gedrewe musiek word deurgaans aangebied.

ADVERTENSIE-SUKSESSE

Radio Pretoria het reeds bekendheid verwerf met sy advertensies wat uitgesaai word. Die volgende voorbeelde spreek vanself:

 •  “Promosiegesprekke” wat wissel van eenvoudige tuindienste tot gesofistikeerde restourante.
 •  “Bel & Bestel”-programme het reeds opslae gemaak; dit wissel van versekering en beleggings tot allerlei handelsware oor ‘n wye spektrum.
 •  Kettingwinkels, bankiers en nywerhede adverteer gereeld en deurlopend.
 •  Internasionale saketransaksies word beklink vanweë advertensies by Radio Pretoria. Dit is moontlik deur satelliet- en internetuitsendings wat wyd hoorbaar is.

Suid-Afrikaners wat in die buiteland is, luister gereeld na Radio Pretoria. ‘n Onafhanklike instansie wat navorsing gedoen het, het bevind dat Radio Pretoria meer as 30% van sy binnelandse luisteraars bereik deur middel van satelliet- uitsendings.

Die buitelandse luistergehoor word beraam op sowat 200 000 mense. Hierdie syfer is egter moeilik bepaalbaar weens die feit dat hulle in verskillende lande woonagtig is.

UITSENDINGS

Alle uitsendings deur Radio Pretoria word in Standaard-Afrikaans gedoen omdat dit in sy lisensie as voorwaarde ingeskryf is. Radio Pretoria kan gehoor word:

 • Deur middel van aardstasies waarvan die frekwensies elders aangedui word.
 • Radio Pretoria kan ook per satelliet-skottel gehoor word in Afrika, suid van die ewenaar, sowel as in die grootste deel van Europa. Die voetspoor is hierby ingevoeg.
 • Radio Pretoria is ook per internet wêreldwyd hoorbaar – kyk elders op die webwerf.

 BEFONDSING

Radio Pretoria word bedryf met inkomste wat hoofsaaklik uit drie bronne afkomstig is, naamlik:

ADVERTENSIES EN BORGSKAPPE

Die Radio doen navorsing om te verseker dat advertensies maksimum voordele inhou vir adverteerders.

Daar is talle voorbeelde van adverteerders wat erken dat advertensies via Radio Pretoria verreweg die beste resultate lewer. Een van die mees lonendste advertensie-metodes is die bekende “Bel en Bestel”-metode waarvoor Radio Pretoria nou reeds alombekend geword het.

Radio Pretoria is ook bevoorreg om talle adverteerders te huisves wat bepaalde programme se uitsendings borg. Dit stel Radio Pretoria in staat om hom deurlopend te beywer vir die verbetering van sy gehalte.

Die advertensie-tariewe is uiters bekostigbaar en ook van die mees voordeligste tariewe in die uitsaaiwese.

Verskillende advertensietarief-pakkette is beskikbaar vir elke besondere geval.

VERKOPE

Die Radio se “Woord en Klank Winkel” stel ‘n wye verskeidenheid boeke, laserskywe en bande beskikbaar aan die koperspubliek. Opnames van programme word daagliks aan luisteraars gestuur en die aanvraag neem maandeliks toe.

DONASIES

Sonder ons luisteraars se maandelikse bydraes sou die Radio nie al die dienste kon lewer wat reeds beskikbaar is nie. Donasies word op verskillende maniere ontvang waarvan die belangrikste is:

 • Debietorders
 • Skenkings en bemakings
 • Vasbyt-projek

“Vasbyt” is reeds bekend by al ons luisteraars. Een keer per jaar word daar geleentheid gebied om skenkings te doen deur middel van inbel-programme wat spesiaal gehou word vir hierdie doel. Hierdie gewilde program het al tot R1 miljoen vir ‘n bepaalde jaar gelewer wat ook dui op die lojaliteit van die luisteraars.

 LOOPBAAN

Alhoewel Radio Pretoria nog in sy kinderskoene is na byna 17 jaar in die uitsaaiwese, beskik hy oor ‘n permanente personeel wat nie net goed gekwalifiseer is nie, maar ook oor die nodige kundigheid beskik om die Radio tot groot hoogtes te lei. Die samestelling is sodanig dat indiens-opleiding deurlopend aandag geniet om ons doeltreffende funksionering verder te verhoog.

Van die bekendste Afrikaanse omroepers en aanbieders in die land is in diens van Radio Pretoria, waarvan ‘n aantal sedert die beginjare reeds by die Radio werksaam is.

Die Maatskappy is trots op sy personeel en die feit dat die personeel-omset laag is, bevestig nie net hul aangename werks-omstandighede nie, maar ook hul lojaliteit.

TEIKENGEHOOR

Radio Pretoria is gelisensieer om die Boere-Afrikaner te bedien. Te midde hiervan is Radio Pretoria bevoorreg om ‘n groot aantal Engelstalige luisteraars te bedien waarvan talle ook gereelde donateurs is. Sy teikengehoor woon en werk oral in die land, selfs in lande buite die grense van Afrika. Met die hulp van die moderne tegnologie word daardie deel van die teikengehoor deur middel van satelliet en Internet-uitsendings bereik.

 MUSIEK

Die Radio bied ‘n wye verskeidenheid aan om in die behoeftes van sy teikengehoor te voldoen. Die Radio doen moeite om nuwe opkomende kunstenaars se werk te bevorder en stel hulle werk deurlopend bekend aan luisteraars. Die Radio konsentreer veral op die plaaslike kunstenaars wat hul werk in Afrikaans aanbied.

 RAAD VAN DIREKTEURE

Radio Pretoria (Art 21 Maatskappy) word beheer volgens die bepalings van die Maatskappywet. Die Radio beskik oor uitgelese mans en dames wat verkies is tot sy Direksie. Jaarliks, tydens die Algemene Jaarvergadering, word direkteure op ‘n rotasie-basis demokraties verkies deur die lede van die Maatskappy.

 AANWENDING VAN TEGNOLOGIE

Alhoewel die Radio bepaalde beperkings het as ‘n Artikel 21 Maatskappy en diens lewer as ‘n gemeenskapsradio wat aangewys is op eie befondsing, streef die Radio daarna om die jongste tegnologiese hulpmiddele aan te wend tot voordeel van sy luisteraars en adverteerders.

Afgesien van die satelliet-uitsendings wat per skottel en ook per rekenaar gedoen word, is ‘n elektroniese beheerstelsel in werking gestel wat ‘n aangename luistertyd bied van ons deurnag-uitsendings.

Dit beteken dat sekere uitsendings gedoen word sonder enige bemanning in die uitsaai-ateljee. Die Radio doen ook navorsing oor die moontlikheid om ‘n toestel te bekom wat in voertuie gebruik kan word om na satellietuitsendings oor te skakel.

 SO ONDERSTEUN U ONS EIE RADIO

Radio Pretoria bedank ons luisteraars vir hul pragtige en deurlopende ondersteuning

U kan op meer as een manier u ondersteuning gee:

 • Teken ’n debietorder en stuur dit aan Radio Pretoria –(Kyk elders op ons webblad om ’n afskrif te bekom)
 • U kan ’n direkte inbetaling doen op ons bankrekening(kyk elders om ons bankbesonderhede te kry)
 • U kan ook per OTM ’n maandelikse betaling maak. (kyk elders op die webblad word gegewens gegee)
 • Indien u ’n sakeonderneming bedryf, kan u by Radio Pretoria adverteer
 • Skakel ons kantoor of stuur ’n e-pos vir meer besonderhede (ons kontak besonderhede is op die webblad)